Informații de livrare

Livrarea produselor se va face doar în zonele Focșani prin intermediul serviciilor proprii de livrare.

Recepția produselor reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună și corespund cantitativ și calitativ cu ceea ce s-a comandat și această este făcută în momentul primirii/predării documentelor fiscale legale ce însoțesc coletul.

CGM VILAVECHE SRL își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de CGM VILAVECHE SRL care includ: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești.

Atunci când plasați o comandă pe Platformă, vi se va cere să accesați contul de utilizator prin introducerea adresei email și a parolei generate la crearea contului. Trebuie să vă asigurați că vă păstrați în siguranță combinația acestor detalii și nu oferiți aceste informații către o terță parte.

Vom lua toate măsurile rezonabile, pentru a păstra detaliile comenzilor dumneavoastră și securitatea plății, dar în absența neglijenței din partea noastră nu putem fi răspunzători pentru orice pierdere pe care o puteți suferi dacă un terț dobândește acces neautorizat la datele pe care le furnizați în momentul accesării sau plasării unei comenzi pe Platformă.

Prin finalizarea Comenzii, confirmați că toate datele furnizate, necesare procesului de comandă, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, sunteți de acord ca Comerciantul, casavechefocsani.ro sau o terță parte ce asigură livrarea Produselor să vă contacteze telefonic in orice situatie in care este necesara contactarea Utilizatorului.

Orice comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor, de capacitatea livrării și a Comerciantului.

În cazul în care un detaliu al comenzii este incorect, trebuie să informați imediat cu privire la acesta prin Help Center-ul din aplicatie sau site, sau prin e-mail la vilaveche@yahoo.ro .

În cazul în care Produsele comandate și capacitatea de livrare sunt disponibile, Comerciantul va accepta comanda și va confirma către Platforma casavechefocsani.ro. Dacă detaliile comenzii sunt corecte, comanda va fi confirmată printr-un e-mail.

Mesajul de confirmare va specifica detaliile de livrare, inclusiv timpul aproximativ de livrare specificat de Comerciant sau de casavechefocsani.ro în cazul Comerciantilor cu livrare prin contractanti terți ai casavechefocsani.ro.

Dacă livrarea comenzii nu este posibilă, vă vom înștiința printr-un e-mail sau apel telefonic.

Potrivit legislației in vigoare, băuturile alcoolice și produsele din tutun pot fi cumpărate doar de persoanele care au împlinit 18 ani. La efectuarea unei comenzi ce include băuturi alcoolice sau produse din tutun, Utilizatorul confirmă că are cel puțin vârsta de 18 ani. Cu toate acestea, livrarea unei comenzi care conține băuturi alcoolice sau produse din tutun poate fi anulată în orice moment dacă se constată, prin orice mijloace, în orice moment, inclusiv la momentul livrării efective, că persoana care a plasat comanda este minoră.

Anularea comenzii

În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să notificați imediat Comerciantul în cauză, de preferință prin telefon, transmițând numărul comenzii. De asemenea puteți anunță anularea comenzii și pe chatul din aplicația we, platforma web casavechefocsani.ro. Dacă Comerciantul acceptă anularea, nu se aplică nicio taxă suplimentară de anulare. Dacă Comerciantul refuză anularea comenzii din cauza faptului că livrarea a fost complet pregătită și/ sau comanda este în proces de livrare către locația dumneavoastră, comanda nu poate fi anulată. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate.

În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și Comerciantul a acceptat anularea comenzii, vă vom returna sau re-credita debitul dumneavoastră cu suma totală în termen de până la 14 zile lucrătoare, incluzând și taxa de livrare inițială, achitată pentru livrarea Produselor, dacă este cazul.

Comanda care a fost livrata la adresa mentionata in comanda nu se va rambursa, decât dacă motivul este din culpa casavechefocsani.ro sau a comerciantului, clientul se obligă sa receptioneze comanda la adresa indicată.

Comerciantul partener sau casavechefocsani.ro poate anula o comanda dacă produsul nu este disponibil pentru orice motiv imputabil Comerciantului. În acest caz, vă vom transmite o notificare, dacă este cazul, și vă vom returna orice plată efectuată.

casavechefocsani.ro poate anula Comanda efectuata de către Utilizator, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

(a) Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;

(b) Invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de casavechefocsani.ro, în cazul plății online;

(c) Datele furnizate de către Utilizator, pe Platformă sunt incomplete și/sau incorecte;